O nás

Novotvorené Súkromné jasle so škôlkou Svetluška každodenne vítajú svojich malých klientov vo veku od 1 do 6 rokov. Naše zariadenie vyučuje jazykom slovenským. Poskytujeme povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roku.

Centrum Galanty

Súkromné jasle so škôlkou Svetluška sa nachádzajú v centre mesta Galanta. Zariadenie je ľahko dostupné pre rodičov pracujúcich v meste ako aj mimo mesta.

Odborný personál

O deti v našom zariadení sa stará tím odborníkov s pedagogickým vzdelaním.

1 až 6 rokov

Súkromné jasle so škôlkou Svetluška poskytujú starostlivosť svojim klientom vo veku už od 1 do 6 rokov.

Fungujeme celoročne

Naše zariadenie je otvorené počas celého roka od 7:00 do 17:00. Prevádzka je prerušená iba počas štátnych sviatkov. Počas letných prázdnin si naše zariadenie vyhradzuje právo na prázdniny v trvaní 1 týždeň, a to väčšinou v júli. Presný termín týchto prázdnin je oznámený rodičom v dostatočnom časovom predstihu.

Výlety, návštevy, besiedky

Každodenný program našich detí sa snažíme pravidelne dopĺňať o poznávacie výlety, exkurzie s odborníkmi, návštevy fariem, športové podujatia, besiedky a kultúrne programy, tvorivé dielne s rodičmi(Haloween, MDD, Mikuláš, karneval)

Bezpečnosť

Z dôvodu bezpečnosti a starostlivosti o deti je v rámci všetkých priestorov nášho zariadenia zavedený kamerový monitorovací systém. Týmto spôsobom je zabezpečený prehľad nad celým zariadením a v prípade úrazu je kamerový systém osvedčeným nástrojom na prevenciu a analýzu vzniknutej situácie.

Kontaktujte nás už dnes!