Pre rodičov

Denný program

Pravidelný denný program zahŕňa hru, hrové aktivity, pohybové cvičenie, pobyt vonku, odpočinok a edukačné činnosti. Deti si v podnetnom prostredí zariadenia môžu zdokonalovať svoje praktické zručnosti. Pomáhame im navyknúť si na poriadok a činnosti každodenného režimu. Zdokonaľujú si jemnú motoriku, ovládanie svojich pohybov, roývíjanie osobnostných a sociálnych kompetencií.

Včasné ranné príchody sú veľmi dôležité, pretože deň začíname ranným kruhom, kde si povieme čo nás všetko čaká. Ďalším dôležitým faktorom na správny rozbeh dňa je ranná rozcvička, pri ktorej cviky na seba nadväzujú. Naplánovené aktivity začíname 8:15, a teda príchod by mal byť do tejto hodiny. Absenciu dieťaťa je potrebné nahlásiť telefonicky alebo SMS najneskôr do 7:30 hod. kvôli odhláseniu stravy.

 • Od 7:00 začiatok prevádzky
 • 7:00-8:15 príchod detí, hry
 • 8:15-8:30 ranný kruh, rozcvička
 • 8:30-8:50 hygiena, desiata, hygiena
 • 8:50-9:50 Výchovno-vzdelávacie, záujmové aktivity (podĺa týždenných tématických okruhov)
 • 9:50-10:00 hygiena, príprava detí na pobyt vonku
 • 10:00-11:30 pobyt vonku ( v prípade nepriaznivého počasia hrové činnosti v triedach)
 • 11:30-12:00 – hygiena, obed, hygiena
 • 12:00-14:00 Spánok
 • 14:00-14:30 hygiena, olovrant, hygiena
 • 14:30-17:00 záujmové, pohybové a výchovno-vzdelávacie aktivity podľa počasia vnútri i vonku, odchod detí
 • O 17:00 koniec prevádzky

Ranný filter

Pani učiteľka pri prijímaní dieťaťa robí ranný filter. Všima si, aké je jeho dýchanie, či nemá zelený výtok z nosa, kašel, zapálené oči alebo infekčné vyrážky. V prípade, že nejaký príznak spozoruje, dieťa nemôže do kolektívu prijať. Kedže pani učiteľky nie sú zdravotný pracovník, nie sú oprávnené určiť diagnózu a v zariadení podávať žiadne lieky. Po upozornení na niektorý zo spomenutých príznakov, dieťa príjme až po vyjadrení pediatra, že je achopné navštevovať kolektív. Pokiaľ dieťa ochorie počas dňa, pani učiteľka dieťa musí odizovovať od ostatných detí, a bezodkladne privolá rodiča, aby si dieťa vyzdvihol.

Zoznam vecí, ktoré zabezpečíme:

 • Papierové servítky
 • Vlhčené utierky
 • Krém na zadoček
 • Toaletný papier
 • Mydlo
 • Posteľné prádlo (pridelené len vášmu dieťatku)
 • Paplón a vankúš ( pridelené len vášmu dieťatku)
 • Uterák ( pridelené len vášmu dieťatku)
 • Zásteru na výtvarnú výchovu
 • Podbradník

Čo potrebujete priniesť :

 • Papučky
 • Náhradné oblečenie na prezlečenie
 • Pyžamo
 • Jednrázové plienky (ak dieťa používa)
 • Zubnú kefku a pastu (u starších detí)
 • Dojčenskú flašu a cumlík ( podľa potreby)
 • kópiu kartičky poistenca

Každé dieťa má pridelenú svoju skrinku, v ktorej má odložené svoje náhradné veci.


Adaptácia dieťaťa

Predadaptačný proces – neformálne stretnutie s pani učiteľkami a pani riaditeľkou. Tento proces slúži na výmenu informácií ešte pred nástupom.

Adaptačný proces – individuálne vytvorený na mieru potrieb každého ďieťaťa. Sustredíme sa na úspešné odlúčenie od rodičov tak, aby dieťa chodilo do zariadenia každý deň s radosťou. Adaptačný proces trvá v priemere 3 týždne, treba však podotknúť, že jeho dlžku a intenzitu nevieme určiť presne, nakoľko u každého dieťaťa je to veľmi individuálne.

 • Prvý týždeň – dieťa sa oboznamuje s prostredím a dostáva sa do role pozorovateľa. Nepokúša sa nadvezovať prvotný kontakt s rovesníkmi. Oporný bod prvé dni pre neho tvorí pani učiteľka. Prvý deň je dieťaťko v zariadení cca 2 hodinky a postupne sa pobyt predlžuje po dohode s pani učiteľkami.
 • Druhý týždeň – dieťa sa snaži upútať pozornosť, začína uskutočnovať prvé kontakty s rovesníkmi a pomaly sa zapája do hry. Začína si zvykať na režim pravidlá zariadenia.
 • Tretí týždeň – dieťa je v kolektíve istejšie. Zaujíma sa o aktivity a prijíma plnohodnotne svojích rovesníkov.

Postadaptačný proces – pravidelná komunikácia s rodičmi pri preberaní a odovzdávaní dieťaťa. Prehlad o aktivitách týždňa s obrázkovou dokumentáciou na webových stránkach.


Dokumenty na stiahnutie: