Priestory

Vnútorné priestory

Triedy

Vzdelanie našich detí realizujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie, schváleným ministerstvom školstva, vedy , výskumu a športu SR. Obsah vzdelávacích oblastí sa snažíme deťom obohatiť formou zážitkového učenia, využitím kvalitných materiálov, ktoré kombinujeme podľa vekovej úrovní detí v každej triede.

1. trieda – Lienky – 1 rok až 2,5 roka
Výchovno-vzdelavací program zameraný na:
 • a) osobitný a sociálny rozvoj – vytvárame pozitívny vzťah medzi ďeťmi a pani vychovávateľkou cez lásku a trpezlivosť
 • b) včasnú stimuláciu reči – spievame, ukazujeme obrázky, čítame knižky, učíme sa jednoslabičné slová zamerané na vývoj reči
 • c) rozvoj motoriky tela, noh a rúk – cvičíme a tancujeme, manipulujeme s rôznymi bezpečnostnými vecami
 • d) rozvíjanie sebaobslužných návykov – voľná aj vedená hra,ktorá predlžuje detskú pozornosť a sústredenie. Cieľom je stimulácia viacerých zmyslových systémov, ktoré pomáhajú rozvíjať zrak,sluch,hmat,čuch a chuť.

 

2. trieda – Veveričky – 2,5 roka až 4 roky
Výchovno-vzdelavací program zameraný na:
 • a) osobitný a sociálny rozvoj – Zameriavame sa na sociálne prostredie a spolužitie s ostatnými, učíme sa správnym stravovacím návykom, zdravej osobnej hygiene.
 • b) jazky,reč a komunikácia – spievame, čítame knižky, učíme sa rýmovačky. Rozširujeme si aktívnu slovnú zásobu.
 • c) rozvoj jemnej motoriky – skákanie, tanec, jazdenie na odrážadlách, jednoduché športové hry.
 • d) kreativita – používame hudobné nástroje a rôzne výtvarné techniky na realizáciu fantázie.

 

3. trieda – Mackovia – 4 roky až 6 rokov
Výchovno-vzdelavací program zameraný na:
 • a) Sociálny a emocionálny rozvoj – formovanie vedomej kontroly správania, morálny rozvoj, podpora samostatnosti a individuality každého ďieťaťa.
 • b) jazyk, reč a komunikácia – osvojujeme si gramatické pravidlá jazyka, komunikujeme vo vetách, čítame knižky a dotvárame vlastné pribehy, učíme sa rečňovanky a básničky.
 • c) jemná a hrubá motorika – koordinácia, športové kolektívne hry, správne uchopenie predmetov.
 • d) kreativita a tvorenie – vytvoriť záujem o nové veci, skúmanie, hĺadanie nových ideí pri riešení bežných problémov. Napodobňujeme, maľujeme, tvoríme podľa predlohy.

Nadobúdanie vedomostí a zručností, tzv. kompetencie predškoláka, ktoré tvoria základ pri následujúcom výchovno-vzdelávacom procese na základnej škole. Cieľom je naučiť dieťa poznávať, myslieť a riešiť problém.

Šatňa

Kuchyňa

Kúpelne

Vonkajšie priestory

Naše zariadenie má vlastné ihrisko. V rámci našej záhrady majú deti k dispozícií certifikované preliezky, domček na hranie, šmýkačky, trampolína. Plocha pod preliezkami je pokrytá mákkým bezpečným povrchom. Hojdačky sú umiestnené na pravidelne upravovanom trávniku, kde majú deti k dispozícií vonkajšie hračky, a to lopty, švihadlá, kolky,hula kruhy, fúriky, kosačky … Detí majú taktiež k dispozícií odrážadlá, motorky a autíčka v rôznych veľkostiach.